Kulturpresten i Fjell kirke, Ivar Flaten, ble tildelt Drammen kommunes kulturpris på festforestillingen i Drammens Teater 17. mai.

Iver Flaten og Tore Opdal Hansen

Kulturprisvinner Ivar Flaten og ordfører Tore Opdal Hansen

Prisen er på 25 000 kroner, samt et diplom tegnet av kunstneren Hilde Diesen. I statuttene heter det:” Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Drammen. Formålet med prisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats.”

Betydelig kulturformidler

Juryen omtalte årets vinner som en betydelig kulturformidler, i ordets absolutte forstand. Flaten er en av initiativtakerne til Drammen Sacred Music Festival, han har gjort Fjell kirke til en viktig kulturarena, og han er den lavmælte tilretteleggeren - den som får mennesker til å samarbeide på tvers av kulturer. Juryens begrunnelse kan også leses i sin helhet.

Vi gratulerer!