Det har vært et politisk ønske å skape økt kulturaktivitet og byliv i Drammen i tråd med byens vedtatte kulturplan. Det ble derfor i juni bevilget friske tilskuddsmidler til kulturlivet i byen for 2019. Disse midlene var søkbare for alle, og tildelingen ble som følger:

Søker Arrangement Innvilget beløp
     
Drammenselvas Venner Blå Aften 10 000
Stiftelsen Konnerudverket Generell drift / arrangementer 150 000
Drammen Brassband prosjektorkester Prosjekt med konsert 10 000
Åssiden KFUK - KFUM speidergruppe Arrangere 15 klasseturer 50 000
Åssiden Skolemusikk Bestilling av verk til 60-årsjubileum 10 000
Drammen Sanitetsforening Jentivalen 50 000
Shahzad Ghufoor Dialog via Cinema 30 000
Ypsilon Bar Konserter, artister og publikum tett på - 10 konserter høsten 2019 50 000
Working Class Hero Jubileumsår: fokus på barn og ekstrakonserter 20 000
Elvekompaniet Bye, bye, Buskerud 70 000
Åssiden kirke, musikkavdeling Konsertvirksomhet høsten 2019 15 000
Frode Bjørnstad Drammenicana 20 000
Stand up Drammen / Jon Gjerde Stand up på eldresentre 30 000
Kristin Johnsdatter Søraune Utforskende scenekunst for barn 30 000
Frøydis Grorud Songs and spirituals 20 000
Prosjektor Pøblene Videoproduksjon v/åpning av julemarked på Strømsø torg 40 000
Glassverkets idrettsforening Bydelsfest og 100-årsjubileum 10 000
Christin Bastiansen Turbotroll, ny forestilling 15 000
Gunnar Grinaker og Jon Mihle NETTOPP! JULEKALENDER 100 000
Byen Vår Drammen Utvikling av konsertserie i paviljongen / Byparken 60 000