7.-15. september går årets kulturminnedager av stabelen i hele Norge med temaet Fremtidens kulturarv. Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival, med 300 arrangement og 70.000 besøkende rundt om i landet hvert år. Kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven.

Nedre Eiker, Drammen og Svelvik har i år samarbeidet om å lage en felles oversikt over arrangementer som foregår i området. En rekke frivillige lag og foreninger har gått sammen med museum, arkiv og skoleklasser for å sette opp et rikholdig program, bestående av bl.a. vandringer, utstillinger, foredrag, kurs, quiz og fremvisning av tradisjonshåndverk.

- I år har vi fått inn rekordmange arrangementer, og vi synes det er flott at flere av dem er samarbeidsprosjekter, sier rådgiver Gunhild Høvik Hansen i Drammen kommune. Hun trekker spesielt frem samarbeidet Drammen historielag og Gulskogen gårds venner har med Gulskogen skole. Fotoutstillingen om Fremtidens kulturarv som 7. trinn på Gulskogen skole har laget sammen med Drammen historielag, er en av flere utstillinger som vises på Strømsfjerdingen kulturhus fra 9. september. Det omfattende programmet har resultert i at Drammen historielag i år har blitt nominert til den nasjonale Kulturminnedagsprisen.

Årets kulturminnedager sparkes i gang med en «signingsferd» med koret Svelvik Vokalis den 7. september. De skal reise mellom Svelvik og Nedre Eiker med båt, og samarbeider med sangkorene Fønix og Samklang om konserter underveis i Drammen og Nedre Eiker. Kulturminnedagene er en flott anledning til å bli bedre kjent med det som skal bli Nye Drammen fra 1. januar 2020.

Følg oss gjerne på facebook for oppdatert informasjon om arrangementer i Nedre Eiker, Drammen og Svelvik: https://www.facebook.com/KulturarvDrammen/

Foto av elever ved Sal og scene, Gulskogen skole. Forberedelser til vandring på Gulskogen gård. Foto: Ingvild Juvkam Dyve.

Foto av elever ved Sal og scene, Gulskogen skole. Forberedelser til vandring på Gulskogen gård. Foto: Ingvild Juvkam Dyve.

Program for Kulturminnedagene 2019 i Nedre Eiker, Drammen og Svelvik.