Sundland-området mulig ny lokalisering for Brageteateret

Brageteateret trenger nye og større lokaler.
Et forprosjekt for å finne nye lokaler finansieres med kr 200 000 fra Drammen kommune, kr 300 000 fra Buskerud fylkeskommune, og kr 100 000 av egne midler.

Brageteatret – regionteater for Buskerud ble etablert i 2000 og har siden 2005 holdt til i lokaler på Union Scene i Drammen.

- Siden den gang har produksjonen økt i omfang så mye at dagens lokaliteter på ingen måte tilfredsstiller behovet, sier teatersjef Nils Petter Mørland.

Lokalene til teatret utgjør i dag 950 kvm og teatret har signalisert et behov på 2500 - 3000 kvm.

Dette gjelder både kontorer, teatersaler, teknisk lager og garderober. Det er primært produksjonslokaler behovet er knyttet til da Brageteatret er et turnerende regionteater i Buskerud.

-Brageteatret er et turnerende regionteater og vårt behov for lokaler dreier seg derfor primært om produksjonslokaler. Nils Petter Mørland, teatersjef

Teatret har søkt om midler til et forprosjekt for tilrettelegging av nye lokaler.

Brageteatret eies 50/50 av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

Les mer på Buskerud fylkeskommunes sider.