Søkbare midler for støydempende tiltak for utesteder i Drammen.
Søknadsfrist 20. september.

Det er avsatt midler til å gjennomføre støydempende tiltak for utesteder i Drammen.

De som ønsker å søke, må oppfylle følgende kriterier:

 Utestedet som søker må ha åpningstid etter kl. 23:00.

 • Det må være registrert klager på støy på utestedet som søker.
 • Søker må dokumentere at tiltakene har en støydempende effekt.
 • Søker må bruke kommunens veiledningstjeneste for avklaring om tiltaket det skal søkes  midler til er søknadspliktig i følge plan- og bygningsloven på en av disse måtene:
  • Elektronisk tjeneste på nett
  • Byggesaksveiledning på rådhuset med åpningstider mandag 9-11, tirsdag 9-13 og torsdag 14-16.
  • Veiledningstelefon alle dager kl. 10-14 – tlf. 32 04 00 00
  • Eller se på veiledninger eller hjelpeside for å sende inn søknad.
  • Søker må selv søke om leie av gatearealer, der det er relevant.

Søknad for leie av kommunal grunn må sendes til . Behandlingstiden er inntil 15 arbeidsdager.

 • Tiltak det søkes midler til, må være gjennomført og/eller kvittering for utført arbeid må foreligge innen 15. desember.
 • Søknaden sendes til , eller Drammen kommune, postboks 7500, 3008 Drammen
 • Søknadsfrist: 20. september.

 

Kontaktperson: Ingunn Liabø Fauske, rådgiver Virksomhet kultur.

E-post: