Demningen på Klopptjern er under restaurering, og det vil derfor være stengt for bading sommeren 2018. Arbeidet på demingnen er planlagt ferdig august/september 2018. 

Skogstjern i Drammensmarka. En kort men bratt tur fra toppen av kolonihagene på Strøtvedt. Bading ved damoverløpet er ikke tillatt. Benytt tilrettelagt badeplass med sandstrand. 

Nøkkelinformasjon

  • sandstrand
  • benker
  • paviljong
  • demining
  • turområde