Iforbindelse med Friluftsløftet 2017 vil det i løpet av sommeren 2018 bli satt ut en badeflåte, benker, bygget en platting og stranda vil bli rustet opp. I det en forbindelse vil det i perioder bli noe byggearbeid på stedet. 

Sota fjordpark ligger langs Drammensfjorden. Her er det en liten sandstrand, gressplen og toalett som er åpent i sesongen.  

Nøkkelinformasjon

  • toalett
  • sandstrand
  • gressplen
  • parkering