Den kulturelle skolesekken er en storstilt nasjonal satsning med et mangfold av kulturtilbud til alle grunnskoleelevene i Drammen kommune.

Den kulturelle skolesekken skal gi alle elever i grunnskolen et stort utvalg kunst- og kulturuttrykk ved hjelp av profesjonelle kunstnere og formidlere.

Elever på alle årstrinn får et tilbud bestående av musikk, billedkunst, teater, scenekunst og film.

I Drammen er Den kulturelle skolesekken i stor grad basert på bidrag fra lokale utøvere og Drammens Museum sikrer at skoleelevene får et bredt spekter av kunst- og kulturopplevelser på høyt nivå.

Kulturskolen er ansvarlig for Den kulturelle skolesekken.

Tilbudene i Den kulturelle skolesekken

Har du tilbud til Den kulturelle skolesekken?

Søknadsfrist for å sende inn bidrag er den 15. november hvert år. Utvelgelse skjer i løpet av januar påfølgende år.

Søknadsskjema for Skolesekken (doc)

Kontaktinformasjon Den kulturelle skolesekken

  • Kontaktperson: Christin Hoff
  • E-post:
  • Tlf: 32 04 56 84, Mobil: 971 88 009
  • Besøksadresse: Drammen kulturskole, Grønland 60, 3045 Drammen
  • Postadresse: Drammen kommune – Den kulturelle skolesekken, Postboks 7500, 3008 Drammen