Desember

  • Lørdag 2. desember kl. 12.00: Union Scene for barn/Juleavslutning
  • Lørdag 2. desember kl. 12.00: Elevscene, Pop-fabrikken
  • Fredag 8. desember kl. 17.30 og 18.30: Julekonsert med elever fra talentprogram for unge musikere i Sande kirke.
  • Fredag 8. desember kl. 19.00: Adventskonsert i Strømsø kirke
  • Lørdag 9. desember kl. 13.00: Klassisk Musikkens Venners julekonsert i samarbeid med Kulturskolens Talentprogram for unge musikere, i Kultursalen
  • 12.-18. desember: Individuelle og seksjonsvise juleavslutninger på Kulturskolen
  • Fredag 15. desember kl. 18.00: Adventskonsert i Fjell kirke
  • Tirsdag 19. desember kl. 18.00: Juleforestilling på Union Scene/Hovedscenen
  • Tirsdag 19. desember: Siste undervisningsdag i Kulturskolen