Februar

  • Lørdag 4. februar kl. 12: Union Scene for barn/Barnelørdag med FyFela
  • Onsdag 15. februar: Frist for friplassøknader
  • Tirsdag 14. februar kl. 18.30: Elevscene i Black Box
  • Lørdag 25. februar kl. 12: Union Scene for barn/Barnelørdag med karneval
  • 27. februar – 3. mars: Vinterferie (fri)
  • 27. februar – 3. mars: Vinterferiekurs: Musikaluke