Februar

  • Lørdag 3. februar kl. 11.00-14.00: Tverrfaglig prosjekt – Kick-off/helgeseminar
  • Tirsdag 13. februar kl. 18.30: Elevscene i store møterom
  • Onsdag 15. februar: Frist for friplassøknader
  • 19. – 23. februar: Unge musikanter på turné 2018. Institusjonene i Drammen.
  • 26. februar – 2. mars: Vinterferie (fri)
  • 26. februar – 2. mars: Vinterferiekurs: Musikaluke