Januar

  • Mandag 6. januar: Undervisningsstart i Kulturskolen
  • Mandag 6. januar kl. 14.00: Oppstart av babysangkurs – Musikk fra livets begynnelse
  • Lørdag 11. januar: Åpen dag på Talentutviklingsprogrammet Unge musikere (TUP) på Norges Musikkhøyskole/Oslo
  • 13. - 26. januar: Klimafestivalen 2020
  • 17. - 18. januar: Ungdommens Musikkmesterskap (nasjonalt) i Oslo
  • Søndag 26. januar kl. 17.00: Samarbeidskonsert m/ Kulturskolens talentprogram for unge musikere, Barratt Dues Musikkinstitutt (Unge talenter) og Norges Musikkhøgskole, klassisk/rytmisk (talentutviklingsprogrammet) i Kultursalen