Januar

  • Torsdag 3. januar: Undervisningsstart i Kulturskolen
  • Mandag 7. januar kl. 14.00: Oppstart av babysangkurs – Musikk fra livets begynnelse
  • 9.-20. januar: Klimafestivalen 2018
  • Lørdag 12. januar: Åpen dag på Talentutviklingsprogrammet Unge musikere (TUP) på Norges Musikkhøyskole/Oslo
  • Lørdag 19. januar kl. 13.00: Opera Café m/elever fra Talentprogram for unge musikere
  • 19.-20. januar: Ungdommens Musikkmesterskap (nasjonalt) i Oslo
  • Torsdag 24. januar kl. 18.30: Elevscene i Black Box
  • Fredag 25. januar: Søknadsfrist for Drømmestipendet
  • Søndag 27. januar kl. 17.00: Samarbeidskonsert m/ Kulturskolens talentprogram for unge musikere, Barratt Dues Musikkinstitutt (Unge talenter) og Norges Musikkhøgskole, klassisk/rytmisk (talentutviklingsprogrammet) i Kultursalen