Mai

  • Onsdag 1. mai: Arbeidernes dag
  • Onsdag 1. mai: Frist for re-registrering av eksisterende elever
  • Onsdag 15. mai: Påmeldingsfrist for nye elever
  • Fredag 17. mai: Grunnlovsdag (fri)
  • Fredag 24. mai: Kulturnatt 2019 på Strømsø
  • Fredag 24. mai: Klassisk scene i forbindelse med Kulturnatt på Galleri Athene
  • Torsdag 30. mai: Kr. Himmelfart (fri)
  • Fredag 31. mai: Undervisningsfri i grunnskolen og i Kulturskolen