November

  • Lørdag 10. november kl. 13.00: Opera Café m/elever fra Kulturskolens Talentprogram for unge musikere, Fruene Haugestad i Lier
  • Mandag 12. november kl. 18.00: Elevscene, debutkveld 1 i Kultursalen
  • Torsdag 15. november: Utmeldingsfrist for elever
  • Lørdag 17. november kl. 12-15: Union Scene for barn/Barnelørdag med FyFela
  • Lørdag 17. november kl. 12.00: Elevscene, Pop-fabrikken
  • 17.-18. november: Ungdommens Musikkmesterskap (regionalt)
  • 24. - 25. november: Fordypningsprogram for elever på Visuell kunst i Kunstsalen
  • Lørdag 24. november kl. 13.00: Opera Café m/elever fra Kulturskolens Talentprogram for unge musikere, Fruene Haugestad i Lier
  • Søndag 25. november kl. 15.00: Inspirasjonskonkurransen 2018 i Håndverkeren's lokaler
  • Fredag 30. november kl. 18.00: Adventskonsert i Fjell kirke