September

  • Lørdag 1. september kl. 12-15: Union Scene for barn/Barnelørdag med Visuell kunst
  • Mandag 3. september kl. 18.15-19.00: Talentprogram for unge musikere – Oppstartsmøte for elever i Kultursalen
  • Lørdag 15. september: Frist for friplassøknader
  • Lørdag 15. september kl. 13.00: Opera Café m/elever fra Kulturskolens Talentprogram for unge musikere,Fruene Haugestad i Lier
  • 22. - 23. september: Fordypningshelg for elever på Visuelle kunstfag i Kunstsalen
  • Lørdag 22. september: Globus – Drammen internasjonale mat- og kulturfest m/stand fra Kulturskolen på Strømsø torg