September

  • Mandag 2. september kl. 18.15-19.00: Talentprogram for unge musikere – Oppstartsmøte for nye deltakere på Store møterom (deltakere som har vært med minimum 1 år møter kl. 18.30)
  • 6. - 8. september: AQUA D'or til Finland for å representere Drammen
  • 13. - 15. september: Reunion for AQUA D'or med konsert i Kultursalen
  • Søndag 15. september: Frist for friplassøknader
  • Lørdag 21. september kl. 13.00: Opera Café m/elever fra Kulturskolens Talentprogram for unge musikere,Fruene Haugestad i Lier
  • Lørdag 21. september: Globus – Drammen internasjonale mat- og kulturfest m/stand fra Kulturskolen på Strømsø torg
  • 27. - 29. september: Elever fra talentprogrammet reiser til Stavanger - Samarbeidskonsert med Musikkpedagogene Norge
  • Lørdag 28. september kl. 12-15: Union Scene for barn m/babysang på Union Scene