Ny i Kulturskolen?

Alle som er bosatt i Drammen kommune kan bli elev ved Drammen kulturskole.

Kulturskolens primærmålgruppe er barn og unge, men voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet.

Alle fra 6 år og oppover kan melde seg på (dette gjelder ikke babysang, musikklekegrupper eller barnedans, her kan barn under 6 år meldes på).

Påmelding gjøres elektronisk via vår elevportal SpeedAdmin. Her finner du full oversikt over tilbudene våre, samt mulighet til å melde på elever. Mer om dette under Påmedling og opptak.