Bli elev

Alle som er bosatt i Drammen kommune kan bli elev ved Drammen kulturskole.

Kulturskolens primærmålgruppe er barn og unge, men voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet.

Alle fra 6 år og oppover kan melde seg på (dette gjelder ikke babysang, musikklekegrupper, suzukiundervisning på fiolin eller barnedans, her er det egne aldersgrenser).