Friplass

Friplassordningen gjelder kun når eleven er påmeldt direkte som elev i Kulturskolen, og ikke i de tilfeller hvor det er en organisasjon som har kontrakt med Kulturskolen.

Friplassordning

Ved Drammen kulturskole kan barn fra familier med lav inntekt få friplass (gratis undervisning).

  • Husholdning må ha en netto skattbar inntekt på kr. 462.000,- eller mindre. Dette må dokumenteres med siste års skattemelding
  • Søknadsfrist for friplass er 15. september (for skoleåret) og 15. februar (for vårsemester)
  • Søknader kan behandles tidligere dersom denne avklaringen er en forutsetning for om man kan takke ja eller nei til tildelt elevplass. Dokumentasjon kan eventuelt ettersendes
  • Friplassøknader som kommer etter fristene vil ikke bli behandlet og faktura for inneværende semester må betales.
  • Det kan i utgangspunktet søkes om 1 friplass pr elev
  • Det må søkes om friplass for ett og ett skoleår
  • Her finner du søknadsskjemaet for friplass (pdf)
  • Ta gjerne kontakt med kulturskolen for mer informasjon eller hjelp til utfylling av skjema