Påmelding og opptak

Påmelding

Hovedopptaket til Drammen kulturskole foregår i slutten av mai/begynnelsen av juni, men vi tar inn elever fortløpende hele året ved ledig kapasitet (med unntak av enkelte gruppeundervisninger)

  • Frist for hovedopptaket er 15. mai

Påmelding registreres via elevportalen SpeedAdmin, hvor du også får oversikt over tilbudene med utdypende informajson.

Vi anbefaler alle å sette opp flere alternativer, det øker sannsynligheten for å få elevplass.

Elever kan gjerne melde seg på flere tilbud og vil få plass hvis det er ledig kapasitet.

Opptak

  • Alle søkere vil få beskjed fra Kulturskolen om de har fått plass eller er blitt satt på venteliste.
  • Ved venteliste blir elevene prioritert i henhold til søkedato.
  • Elever blir tildelt dag og tid for undervisningen på semesteråpningen medio august. For noen disipliner/grupper er dag og tid allerede avklart.
  • Søknader registreres fortløpende. Dersom det er ledig plass, vil det også bli tildelt elevplass for de som melder seg på etter søknadsfristen.