Re-registrering

Re-registrering av elevplass og ventelisteplass

  • Alle elevplasser og ventelisteplasser må re-registreres i forkant av hvert skoleår – frist 1. mai.
  • For elever fra Danvik skolekorps, Konnerud skolekorps og Åskollen skolekorps er det skolekorpset selv som melder inn og ut elever. Disse elevene trenger derfor ikke reregistrere seg.
  • Det blir sendt ut informasjon om re-registrering og pålogging til elevportal i midten av april.
  • Elever som ikke er re-registrert innen fristen, blir automatisk utmeldt av Kulturskolen.
  • Obs! Re-registrert elevplass er økonomisk bindende og faktura for semesteret blir tilsendt uavhengig av deltakelse.