Skolepenger

Nedenfor følger en oversikt over elevpengene i Drammen kulturskole per 1. januar 2018. Det gjøres oppmerksom på at bystyret avgjør hva de ulike tjenestene i Drammen kommune skal koste. Det kan derfor bli enkelte justeringer av prisene i løpet av et skoleår.

UndervisningstilbudPris pr semester (1/2 år)
Elevplass 2 240
Elevplass stryk (m/samspill) 2 550
Talentprogram for unge musikere 2 240
Fordypningsprogram for elever på visuell kunst 1 307
Feriekurs 1 700
Babysang (8 ganger)    400
Samspill - Strykeorkester (elever uten ord. elevplass)    618
Samspill - Andre instrumenter/vokal 1 307
Samspill - Andre instrumenter/vokal (elever uten ord. elevplass) 2 240
Hørelære og musikkteori    558
Instrumentleie    519
Materiellpenger     32
Materiellpenger visuell kunst og animasjon    114

Kulturskolen har søskenmoderasjon og friplassordning. Informajson om disse finner du her: