Skolepenger

Nedenfor følger en oversikt over elevpengene i Drammen kulturskole per 1. januar 2019. Det gjøres oppmerksom på at bystyret avgjør hva de ulike tjenestene i Drammen kommune skal koste. Det kan derfor bli enkelte justeringer av prisene i løpet av et skoleår.

UndervisningstilbudPris pr semester (1/2 år)
Elevplass 2303
Elevplass stryk (m/samspill) 2622
Talentprogram for unge musikere 2303
Fordypningsprogram for elever på visuell kunst 1343
Feriekurs 1 700
Babysang (8 ganger)    400
Samspill - Strykeorkester (elever uten ord. elevplass)    635
Samspill - Andre instrumenter/vokal 1 343
Samspill - Andre instrumenter/vokal (elever uten ord. elevplass) 2 303
Hørelære og musikkteori    574
Instrumentleie    533
Materiellpenger    33
Materiellpenger visuell kunst og animasjon    117

Kulturskolen har søskenmoderasjon og friplassordning. Informajson om disse finner du her: