Skolestart, ferier og fravær

Skolestart

 • Undervisningen starter som regel opp 1–2 dager etter skolestart for grunnskolen i Drammen
 • Alle nye og gamle elever innviteres til en semesteråpning hvor man kan avtale undervisningstid med lærer
 • Enkelte lærere tar kontakt for å sette timeplan i forkant av semesteråpning
 • Skolestart og semesteråpning kommuniseres til elevene pr e-post i begynnelsen av august

Ferier

 • Undervisningen ved Drammen kulturskole følger hovedsakelig grunnskolens skolerute når det kommer til ferier, helligdager og planleggingsdager
 • Oversikt over skolestart/slutt, ferier, helligdager, planleggingsdager og alle kulturskolens arrangementer finner du i årshjulet

Fravær

Ved fravær hos elev:

 • Sykdom og annet fravær hos elev meldes til lærer via sms, telefon eller e-post
 • Blir eleven syk over lengre periode kan man søke om fritak fra betaling i perioden, ved framvisning av legeerklæring
 • Kulturskolen innvilger ikke permisjon, men elever som ønsker pause i for eksempel et halvt år, blir prioritert ved neste opptak

Ved fravær hos lærer:

 • Når lærere blir syke vil Kulturskolen engasjere vikar, så langt det er mulig. Av og til kan det være umulig å få vikar på kort varsel. Når det skjer, kan det bli nødvendig å avlyse timen. Da bestreber Kulturskolen seg på å få varslet foresatte. Dette gjøres fortrinnsvis pr. sms til foresatte
 • Dersom Kulturskolen har avlyst mer enn 4 undervisningsganger i løpet av et skoleår, kan elevene kreve å få redusert elevbetaling. Et eventuelt krav må sendes Kulturskolen skriftlig senest 1. juli det aktuelle året