Skolestart og ferier

Skolestart

  • Undervisningen starter som regel opp 1–2 dager etter skolestart for grunnskolen i Drammen
  • Alle nye og gamle elever innviteres til en semesteråpning hvor man kan avtale undervisningstid med lærer
  • Enkelte lærere tar kontakt for å sette timeplan i forkant av semesteråpning
  • Skolestart og semesteråpning kommuniseres til elevene pr e-post i begynnelsen av august

Ferier

  • Undervisningen ved Drammen kulturskole følger hovedsakelig grunnskolens skolerute når det kommer til ferier, helligdager og planleggingsdager
  • Oversikt over skolestart/slutt, ferier, helligdager, planleggingsdager og alle kulturskolens arrangementer finner du i årshjulet