Søskenmoderasjon og friplass

Ordningen for søskenmoderasjon og friplasser gjelder kun når eleven er påmeldt direkte som elev i Kulturskolen, og ikke i de tilfeller hvor det er en organisasjon som har kontrakt med Kulturskolen.

Søskenmoderasjon

 • 30 % rabatt for barn nr. 2
 • 50 % rabatt for barn nr. 3
 • NB! Rabatten gis kun til 1 disiplin pr barn (det vil si at deltar søsken nr. 2 på tre disipliner, vil det kun bli regnet 30 % søskenmoderasjon på 1 disiplin)
 • Dette blir regnet ut automatisk ved fakturering. Fakturering i kulturskolen skjer en gang per semester

Friplassordning

Ved Drammen kulturskole kan barn fra familier med lav inntekt få friplass (gratis undervisning).

 • Husholdning må ha en netto skattbar inntekt på kr. 462.000,- eller mindre. Dette må dokumenteres med siste års skattemelding
 • Søknadsfrist for friplass er 15. september (for skoleåret) og 15. februar (for vårsemester)
 • Søknader kan behandles tidligere dersom denne avklaringen er en forutsetning for om man kan takke ja eller nei til tildelt elevplass. Dokumentasjon kan eventuelt ettersendes
 • Friplassøknader som kommer etter fristene vil ikke bli behandlet og faktura for inneværende semester må betales.
 • Det kan i utgangspunktet søkes om 1 friplass pr elev
 • Det må søkes om friplass for ett og ett skoleår
 • Her finner du søknadsskjemaet for friplass (pdf)
 • Ta gjerne kontakt med kulturskolen for mer informasjon eller hjelp til utfylling av skjema