Søskenmoderasjon

Ordningen for søskenmoderasjon gjelder kun når eleven er påmeldt direkte som elev i Kulturskolen, og ikke i de tilfeller hvor det er en organisasjon som har kontrakt med Kulturskolen.

Søskenmoderasjon

  • 30 % rabatt for barn nr. 2
  • 50 % rabatt for barn nr. 3
  • NB! Rabatten gis kun til 1 disiplin pr barn (det vil si at deltar søsken nr. 2 på tre disipliner, vil det kun bli regnet 30 % søskenmoderasjon på 1 disiplin)
  • Dette blir regnet ut automatisk ved fakturering. Fakturering i kulturskolen skjer en gang per semester