Utmelding og re-registrering

Utmelding

 • Eleven er automatisk påmeldt vårsemesteret hvis ikke utmelding foreligger innen 15. november
 • NB! Ved utmelding etter fristen må hele påfølgende semester betales
 • Påbegynt semester må betales i sin helhet
 • Ønsker du å melde deg ut fra et undervisningstilbud i løpet av skoleåret (noe vi selvsagt ikke anbefaler, da kulturskoletilbudet krever tålmodighet og langsiktighet), så kan dette gjøres ved å velge Utmelding elevportalen eller ved å sende oss en e-post til
 • Lærer kan IKKE motta utmeldinger, verken muntlig eller skriftlig. Utmeldinger må sendes kontoret
 • Manglende oppmøte til undervisning vil ikke gi betalingsfritak
 • Re-registrert elevplass er økonomisk bindende og vil bli fakturert selv om eleven ombestemmer seg og ikke ønsker tilbudet
 • Elever på enkelte disipliner må binde seg for et år om gangen. Årsaken til dette er at undervisningen i seg selv og prosjektene det jobbes med er helt avhengig av kontinuitet i gruppen. Dette gjelder talentprogram, DRMK Dansekompani og teatergruppene Griff og Sfinx.

Re-registrering av elevplass og ventelisteplass

 • Alle elevplasser og ventelisteplasser må re-registreres i forkant av hvert skoleår – frist 1. mai.
 • For elever fra Danvik skolekorps, Konnerud skolekorps og Åskollen skolekorps er det skolekorpset selv som melder inn og ut elever. Disse elevene trenger derfor ikke reregistrere seg.
 • Det blir sendt ut informasjon om re-registrering og pålogging til elevportal i midten av april.
 • Elever som ikke er re-registrert innen fristen, blir automatisk utmeldt av Kulturskolen.
 • Obs! Re-registrert elevplass er økonomisk bindende og faktura for semesteret blir tilsendt uavhengig av deltakelse.