Her legger vi fortløpende ut aktuell informasjon for elever og foresatte. Det er lurt at dere er innom dette fanekortet med jevne mellomrom.

Har vi riktig e-postadresse og mobilnummer på dere?

Vi bruker e-post og sms som primære kommunikasjonskanalene med elever og foresatte.

Elevportal:

Skolens elevprogram gir oversikt over elevens undervisning, kontaktinformasjon til lærer, status på søknader mm. Foresatte kan også selv sjekke sine kontaktopplysninger og gjøre endringer. 

Utmeldingsfrister:

  • Eleven er automatisk påmeldt vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen 15. november. Ved utmelding etter fristen, må skolepenger for hele påfølgende semester betales. Utmelding gjøres via elevportalen eller til
  • Elevplassen må bekreftes i forkant av hvert skoleår ved re-registrering (det sendes ut e-post om dette). Bekreftes ikke plassen, får ikke eleven undervisning til høsten.
    Fristen for re-registrering er 1. mai.

Elevinformasjon for elever på: