Fordypningstilbud for elever på musikkinstrumenter og sang.

Dette er et tilbud til deg med særlig talent, motivasjon og arbeidsvilje, som ønsker å fordype deg utover det ordinære tilbudet i Kulturskolen.

Talentprogrammet er aktuelt uansett om du ønsker å utvikle talentet ditt for å ha størst mulig glede av musikk/sang videre i livet, eller om du vil være best mulig forberedt til opptak på:

  • videregående skole – musikk/dans/drama
  • talentutviklingsprogrammene på Barratt Dues Musikkinstitutt eller Norges Musikkhøgskole

Tilbudet inkluderer samspill/ensemble, masterclass/interpretasjon/klassetime, konserter/utøvende, musikkformidling/sceneopptreden, utvidet hovedinstrumentundervisning, musikkhistorie, musikkteori og hørelære.

For å kunne bli tatt opp på talentprogram for unge musikere, forutsettes det at du går på ordinært tilbud i Kulturskolen.

Påmelding til talentprogrammet registreres via vanlig påmeldingsskjema på nettsiden. Alle som er påmeldt blir innkalt til prøvespill.

Det gjennomføres prøvespill i mai 2020.