Interessert i kulturinnslag?

Drammen kulturskole har elever som kan stille opp på konserter, markeringer, eventer og liknende, innenfor fagområdene:

  • Musikk
  • Teater
  • Visuell kunst
  • Dans

Det er viktig for elevene ved Kulturskolen å få trening i å opptre for ulikt publikum. Vi tar derfor gjerne imot henvendelser fra organisasjoner, firmaer eller enkeltpersoner som ønsker kulturinslag av elever fra Kulturskolen på et arrangement.

Retningslinjer for slike henvendelser:

  • Henvendelser helst 3–4 uker før den aktuelle dato
  • Mest aktuelt for våre elever på musikk, men andre fagområder er også mulig
  • Mulig med både solister og grupper
  • Gratis for ikke-kommersielle aktører, for kommersielle aktører gjelder egne priser
  • Oppdragsgiver bes å ordne med et gavekort til hver elev som opptrer på ca. kr. 400, dette overrekkes til elevene etter siste innslag
  • Vi kan ikke garantere at vi alltid kan stille med elever som kan opptre, men vi gjør vårt ytterste for å legge til rette for å få det til

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kontaktperson:
Geir Morten Hansen
Tlf. 32 04 56 82/467 83 000
E-post: