Alle elever må bekrefte sin elevplass eller ventelisteplass for å beholde denne for skoleåret 2019/2020. Frist for re-registrering er 1. mai.

Elever som ikke har bekreftet sin plass eller ventelisteplass innen fristen anses som utmeldt.


Obs! Re-registrert elevplass er økonomisk bindende og faktura for semesteret blir tilsendt uavhengig av deltakelse.

Elever på venteliste må bekrefte de fagene de fremdeles ønsker plass på.

For elever fra Konnerud skolekorps og Åskollen skolekorps er det skolekorpset selv som melder inn og ut elever. Disse elevene trenger derfor ikke re-registrere seg.

All kommunikasjon mellom kulturskolen og hjemmet skjer elektronisk, og vi er derfor avhengige av at vår database til enhver tid er oppdatert med korrekte telefonnumre og e-postadresser.

Elever og foresatte får hvert sitt brukernavn som er fødselsdato (ddmmåå). Det betyr at foresatte kan re-registrere flere barn fra samme innlogging (bytt mellom elever øverst til venstre). Mange vil derfor motta to e-poster fra oss med forskjellige brukernavn (til barnet og til foresatte).

For å bekrefte elevplass eller ventelisteplass kan du logge deg inn i elevprogrammet SpeedAdmin.

Re-registreringen tar deg igjennom disse stegene:

 • Trykk på Re-registrering i venstremenyen eller i menyen øverst i SpeedAdmin-portalen
 • Re-registrer dine eksisterende fag og velg eventuelt noen nye
 • Trykk Ja på de disiplinene du ønsker å fortsette på, og trykk på Nei på de du vil avslutte. Det samme gjelder for ventelisteplasser
 • Vil du bytte gruppe, bruk Endre valg-knappen
 • Ønsker du å sette eleven på venteliste på nye fag trykker du på +Legge til nytt fag
 • Godkjenn deretter re-registrering.
 • Godkjenn data
 • Pass på at elevinformasjon og kontaktinformasjon er oppdatert
 • Godta betingelsene
 • Les nøye igjennom betingelsene og trykk Jeg aksepterer betingelsene
 • Avslutt med Bekreft re-registreringen. Du vil da få en bekreftelse på e-post (får du ikke e-post innen 24 timer, må du ta kontakt med oss for å kontrollere at alt er i orden).


Trenger du hjelp til re-registrering eller påmelding? Ta kontakt med oss på tlf. 32045680 eller