Alle som er bosatt i Drammen kommune kan bli elev hos oss. Primærgruppen er barn og unge, men også voksne kan få plass ved ledig kapasitet.

Vi har undervisning innenfor:

  • Musikk - Alle instrumenter
  • Teater - Teater og nysirkus
  • Dans - Barnedans, ballett, hip-hop, jazzdans og prosjektgruppe
  • Visuell kunst - Visuell kunst, animasjon, film, foto og keramikk
  • Andre tilbud - Kulturkarusell og skrivekurs
  • Feriekurs - Høstferien, vinterferien og sommerferien

Undervisningen foregår som enkelt-/gruppeundervisning etter hva som vurderes som den beste løsningen faglig og pedagogisk.