Vi har undervisning innenfor musikk, teater, dans, visuell kunst og andre tilbud.

Undervisningen foregår som enkelt-/gruppeundervisning etter hva som vurderes som den beste løsningen faglig og pedagogisk.