Friluftsløftet

Bystyret har bevilget tre millioner kroner til Friluftsløftet. I 2017 og først ut var bydelen Åskollen og Tangen, som inkluderte områdene Knive og Røysjømarka. I 2018 er det Strømsø bydel som har fått prosjektet.

Les mer om årets Friluftsløftet 2018 på Strømsø 

Les mer om Friluftsløftet 2017 på Åskollen og Tangen

Friluftslivet i Drammen

Gode turområder i Hamborgstrømskogen, Bragernesåsen, Drammensmarka, Røysjømarka og Konnerudmarka.

  • Konnerudkollen gruveområde 
  • Kinnerud gård med natur og kulturlandskap 
  • Nikkerud gård og gruver – tekniske kulturminner/kulturlandskap 
  • Landfalltjern: Bademuligheter, fiske, krepsing. Tilrettelagt for funksjonshemmede
  • Markasluser: Spiraltoppen, Landfalltjern, Dalen parkering
  • Spiralen – meget lett tilgjengelig med blant annet kulturminneområde og trimløype

Den norske turistforening (DNT) Drammen og Omegn tilbyr turer og naturopplevelser i området, og har mye organisert aktivitet.

DNTs tjenesten Ut.no har forslag til turer i Drammen kommune. 

Klatremuligheter

I og rundt Drammen er det ett stort utvalg av klatrefelt med varrierende klatreruter og vansklighetsgrader.

Drammen klatreklubb har oversikt over områdene for klatring.

Fra 15. april til 15. september gjelder egne relger for bålbrenning i skog og mark.  Vær oppmerksom på at reglene også gjelder for bruk av engangsgriller. 

Det finnes flere lysløyper i markaområdene på både sør- og nordsiden av Drammen.

Lysløypene blir tent i perioden 15. september til 1. april. Lysene tennes automatisk ved mørkets frembrudd og slukkes klokken 23.00

Det er et godt løypenett i marka på både sør- og nordsiden av Drammen. 

www.skisporet.no gir deg oversikt over hvilke skiløyper som finnes og når de er preparert. Se status for skiløypene i:

Målinger og føremelding

Alle over 16 år som fisker i ferskvann skal ha fiskekort. 

Kjøp fiskekort hos Inatur. Kvitteringen får du på SMS eller på e-post. Kvitteringen er da gyldig som fiskekort.

I Drammen sørmark kan henvendelser rettes til Konnerud jeger- og fiskeforening. Det er ikke åpen tilbud på jaktområder i Drammen nordmark. 

Skadet og dødt vilt

Ved kontakt med skadet og dødt vilt, ta kontakt med Drammen kommunes vakttelefon 32 04 66 88.

Skadedyr

Har du problemer med skadegjørende dyr eller fugler? Ta kontakt med kundesenteret på telefon 32 04 00 00 eller e-post .

Det er mange muligheter for å bade i Drammen. Det er badeplasser langs Drammenselva og Drammensfjorden, og badeplasser ved fler av vannene i marka rundt byen.

Her kan du se i kart hvor det er tilrettelagte badeplasser.

Her kan du lese mer om badeplassene i Drammen.

Her kan du se hvordan  badevannskvaliteten er.

Her kan du sjekke badevannstempraturen på utvalgte badeplasser. 

I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Turkjøring er ikke tillat. 

Søk om tillatelse 

Til andre formål må du søke kommunen om tillatelse. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Ta kontakt med kundesenteret på e-post  eller telefon 32 04 00 00.