Friluftsløftet

Bli med å bedre kvaliteten på friluftslivet i ditt nærmiljø: Strømsø 2018 

Friluftslivet i Drammen

www.skisporet.no gir deg oversikt over hvilke skiløyper som finnes og når de er preparert. Se status for skiløyper i:

Lysløypene

Lysløypene er tent i perioden 15. september til 1. april. Lysene tennes ved mørkets frembrudd og slukkes klokken 23.00. 

Målinger og skiføre

Gode turområder i Hamborgstrømskogen, Bragernesåsen, Drammensmarka og Konnerudmarka.

  • Konnerudkollen gruveområde 
  • Kinnerud gård med natur og kulturlandskap 
  • Nikkerud gård/gruver – tekniske kulturminner/kulturlandskap 
  • Landfalltjern: Bademuligheter, fiske, krepsing. Tilrettelagt for funksjonshemmede
  • Markasluser: Spiraltoppen, Landfalltjern, Dalen parkering
  • Spiralen – meget lett tilgjengelig med blant annet kulturminneområde og trimløype

Den norske turistforening (DNT) Drammen og Omegn tilbyr turer og naturopplevelser i området, og har mye organisert aktivitet.

DNTs tjenesten Ut.no har forslag til turer i Drammen kommune. 

Klatremuligheter

I Drammen er det ett stort utvalg av klatrevegger.

Drammen klatreklubb har oversikt over områdene for klatring.

Alle som fisker i ferskvann skal ha fiskekort. 

Kjøp fiskekort hos Inatur. Kvitteringen får du på SMS eller på e-post. Kvitteringen er da gyldig som fiskekort.

I Drammen sørmark kan henvendelser rettes til Konnerud jeger- og fiskeforening. Det er ikke åpen tilbud på jaktområder i Drammen nordmark. 

Skadet og dødt vilt

Ved kontakt med skadet og dødt vilt, ta kontakt med Drammen kommunes vakttelefon 32 04 66 88.

Skadedyr

Har du problemer med skadegjørende dyr eller fugler? Ta kontakt med kundesenteret på telefon 32 04 00 00 eller e-post .

I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder tillatt etter loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Turkjøring er ikke tillat. 

Søk om tillatelse 

Til andre formål må du søke kommunen om tillatelse. Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Ta kontakt med kundesenteret på e-post  eller telefon 32 04 00 00.