Hvilke friluftskvaliteter setter du pris på?

Avstemming er nå avsluttet 

Avstemmingen er nå avsluttet og her er resultatene

Grafisk fremstilling av avstemmingsresultatene

 

Her er innspillene som kom inn i friluftsløft på Strømsø.

Hva skjer når?

Friluftsløftets framdrift 2018
BILDE: Fremdrift Friluftsløftet 2018

Hva er Friluftsløftet?

 • Nye tiltak som skal løfte friluftskvalitetene i nærmiljøet.
 • I 2018 er det bevilget tre millioner kroner til Strømsø bydel.
 • Et samarbeid mellom lokalbefolkningen og kommunen gjennom medvirkning og dialog.

Hva skal til for å løfte friluftslivet i ditt nærområde?

 • Mulighet for gåturer i fine omgivelser?
 • Møteplasser og samlingspunkter?
 • Tilgjengelighet til naturperler?
 • Tilgang til naturopplevelser i nærheten av der du bor?

Hvordan komme med innspill og ideer?

 • Kom med innspill her
 • Medvirkningsworkshop den 17. januar kl. 10–20 på Fellesverket i Globusgården, Ungdomshuset til Røde kors.
 • Tegne inn på kart som henger i Drammenshallen.
 • Sende e-post til

Hva skjer med forslagene?

 • Drammen kommune vil gå gjennom alle ideer og forslag. De forslagene som er realistiske å gjennomføre vil prises og legges ut for prioritering for innbyggerne.
 • Beboerne bestemmer! Alle beboerne over 16 år som er registrert i Altinn vil kunne stemme over hvilke forslag som skal gjennomføres
 • Drammen kommune gjennomfører de tiltakene som innbyggerne velger.
 • Innspill som ikke hører inn under Friluftsløftet vil bli sortert og spilt inn i sine aktuelle prosesser.

 

Kartutsnitt av Strømsø bydel
BILDE: Kartutsnitt av Strømsø bydel