TiltakOmrådPris
Turvei*: Turveiforbindelse mellom Sota og Glassverket er definert som en del av Kyststien. Sota/Glassverket 350000,-
Turvei med lys*: Oppgradering av turvei inkludert belysning fra Knivåsen til Svelvikveien som binder Røysjømarka med Drammensfjorden. Stien er i dag stenete og ulent, så en opparbeidelse vil øke fremkommeligheten. Knivåsen-Svelvikveien 1700000,-
Turvei uten lys*: Oppgradering av turvei fra Knivåsen til Svelvikveien som binder Røysjømarka med Drammensfjorden. Stien er i dag stenete og ulent, så en opparbeidelse vil øke fremkommeligheten. Knivåsen-Svelvikveien 500000,-
Turvei /skiløype: Ny trase i forlengelse av eksisterende turvei syd mot Lollandkrysset. Nordbykollen 400000,-
Orienteringskart Nordbykollen: Kartlegging og produksjon av et nytt digitalt orienteringskart for Nordbykollen. Kartet kan være ferdig i 2018. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med O-gruppa i Sturla IF. Nordbykollen 75000,-
5 hverdagsturer i nærområde: Turene skiltes med egne gjenkjennbare turskilt og -merker. Hver tur blir 2-3 km. Ved å laste ned en applikasjon på mobilen, kan brukerne scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med og få opp turene på digitalt kart. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med O-gruppa i Sturla IF eller DNT Drammen.   50000,-
 
Stolpejakt (orientering): Stolpejakten er et gratis tilbud som går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike området. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med O-gruppa i Sturla IF.
  50000,-
Gapahuk: En gapahuk er et byggverk av trematerialer, opprinnelig ment for nødtørftig overnatting. Det har kun tre vegger og tak, eventuelt to sidevegger og skråtak helt ned på baksiden.  Vardåsen 60000,-
Benk 1: En benk langs lysløypa på Norbykollen hvis det er ønske om en pause på turen. Nordbykollen  15000,-
Benk 2: En benk langs turstien på Knive hvis det er ønske om en pause på turen.  Kniveåsen  15000,-
Benk 3: En benk på toppen av Nordbykollen for å kunne sette seg ned og se utover. Kommune har hogget trær i område for å bedre utsikten. Nordbykollen (toppen) 15000,-
Benk 4: En benk ved Stranda hvis det er ønske om å sitte ned og nyte utsikten over fjorden.  Sota 15000,-
Rasteplass: Benk med bord på Bankplassen på Nordbykollen  Nordbykollen  10000,-
O-poster: Opplegget inkluderer opptrykk av 500 kart, 20 poster i skogen i 2017. Prosjekt digitalisering av turkart for området vil bli gjennomført og arbeidet er i oppstartsfasen. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med O-gruppa i Sturla IF.  Hele område 40000,-
Oppgradering Knivestranda: Diverse tiltak for å forbedre standarden på stranda. Mulighet for påfylling av sand, opparbeidelse av parkelementer og andre oppgraderinger.  Knivestranda  200000,-
Lysløype*:  Ny trase i forlengelse av eksisterende turvei syd mot Lollandkrysset med belysning.  Nordbykollen – Lollandkrysset 1500000,-
Hinderløype: En løype med installasjoner som stimulerer til lek og utfordrer balansen og fysiske ferdigheter.  Nordbykollen  400000,-
Hinderløype: En løype med installasjoner som stimulerer til lek og utfordrer balansen og fysiske ferdigheter.  Kniveåsen  400000,-
Trimløype: Turvei som er tilrettelagt for trimming i form av f.eks. turgåing, jogging eller løping. Nordbykollen  100000,-
Gapahuk: En gapahuk er et byggverk av trematerialer, opprinnelig ment for nødtørftig overnatting. Det har kun tre vegger og tak, eventuelt to sidevegger og skråtak helt ned på baksiden. Nordbykollen  60000,-
Natursti: En natursti er en sti med skilt eller plakater med informasjon om lokal natur. Nordbykollen 50000,-
Oppgradering av Sota: Diverse tiltak for å forbedre standarden på stranda. Rydding av stranda vil blir utført av parkavdelingen før sommerferien og kommer utenom tiltaket.  Sota  200000,-
Badebrygge: En mobil flytebrygge på Sota for tilrettelegging av bademuligheter på stranda.  Sota  100000,-
Baderampe (HC tilrettelegging): Egen spesialtilpasset HC-baderampe for universell utforming for økt tilgjengelighet for bading på stranda.  Sota  150000,-
Oppgradering Glassstranda: Diverse tiltak for å forbedre standarden på stranda. Rydding av stranda vil blir utført av parkavdelingen før sommerferien og kommer utenom tiltaket. Glassstranda 200000,-
Oppgradering Skolestranda: Diverse tiltak for å forbedre standarden på stranda. Rydding av stranda vil blir utført av parkavdelingen før sommerferien og kommer utenom tiltaket.  Skolestranda  200000,-
Tursti Knutestulen: Oppgradering av tursti fra parkeringsplassen på Røysjø til Knutestulen slik at turmålet er lettere tilgjengelig. Knutestulen 600000,-


*Området ligger ikke på Drammen kommunes grunn, og en grunnavtale med grunneier er ikke endelig avklart. Tiltaket legges derfor ut for avstemming med et lite forbehold.

Bilder

Se bilder av alternativene (pdf)