Status på gjennomføring av friluftstiltak på Åskollen, Knive og Røysjømarka

Innbyggerne i Åskollen og Tangen stemte over hvilke friluftstiltak de ønsker å prioritere i bydelen. Avstemningen har foregått på nettet, og hele 1 120 innbyggere har avgitt sin stemme.

Her er status på tiltakene som vil, eller har blitt gjennomført i Friluftsløftet 2017:

 

TILTAK

STATUS

Oppgradering og forbedring av standarden på stranda på Sota

Gjennomføres våren 2018

Trimløype på Nordbykollen

Gjennomføres våren 2018

Rasteplass: Benk med bord på Bankplassen på Nordbykollen

Utført

5 hverdagsturer i nærområdet med gjenkjennbare turskilt og merker

Gjennomføres våren 2018

En mobil flytebrygge på Sota for tilrettelegging av bademuligheter på stranda

Gjennomføres våren 2018

Gruset turvei langs fjorden fra Sota Fjordpark til Glassverket 

Utgår på grunn av reguleringsplanarbeid i området

Hinderløype på Nordbykollen

Gjennomføres våren 2018

En benk på toppen av Nordbykollen

Utført

Oppgradering og forbedring av standarden på Knivestranda

Avventer avklaring med grunneier

Gapahuk på Nordbykollen

Gjennomføres våren 2018

Natursti på Nordbykollen med skilt eller plakater med informasjon om lokal natur

Gjennomføres våren 2018

En benk langs lysløypa på Nordbykollen

Gjennomføres våren 2018

Turvei/skiløype på Nordbykollen mot Lollandkrysset 

Skiløyper er kjørt, det vil ikke bli etablert turvei.

En benk ved stranda på Sota

Gjennomføres våren 2018

En benk langs turstien på Knive

Gjennomføres våren 2018

Oppgradering av skolestranda

Tas med da turveier utgår og vi har midler til å gjennomføre de to neste tiltakene innbyggerne prioriterte. Gjennomføres våren 2018

Oppgradering av Glasstranda/Langestrand

Tas med da turveier utgår og vi har midler til å gjennomføre de to neste tiltakene innbyggerne prioriterte. Gjennomføres våren 2018