Status på gjennomføring av friluftstiltak på Åskollen, Knive og Røysjømarka

På grunn av lang vinter og plutselig sommer har friluftstiltakene på Åskollen blitt litt forsinket. Men nå er de i gang og målet er at de fleset tiltakene blir feridg iløpet av 2018.

Her er status på tiltakene som vil, eller har blitt gjennomført i Friluftsløftet 2017:

 

TILTAK

STATUS

Oppgradering og forbedring av standarden på stranda på Sota

Utført

Trimløype på Nordbykollen

Gjennomføres høsten 2018

Rasteplass: Benk med bord på Bankplassen på Nordbykollen

Utført

5 hverdagsturer i nærområdet med gjenkjennbare turskilt og merker

Utført

En mobil flytebrygge på Sota for tilrettelegging av bademuligheter på stranda

Utført

Gruset turvei langs fjorden fra Sota Fjordpark til Glassverket 

Utgår på grunn av reguleringsplanarbeid i området

Hinderløype på Nordbykollen

Utført

En benk på toppen av Nordbykollen

Utført

Oppgradering og forbedring av standarden på Knivestranda

Avventer avklaring med grunneier

Gapahuk på Nordbykollen

Gjennomføres sommer/høst 2018

Natursti på Nordbykollen med skilt eller plakater med informasjon om lokal natur

Gjennomføres høsten 2018

En benk langs lysløypa på Nordbykollen

Utført

Turvei/skiløype på Nordbykollen mot Lollandkrysset 

Skiløyper er kjørt, det vil ikke bli etablert turvei.

En benk ved stranda på Sota

Utført

En benk langs turstien på Knive

Gjennomføres høsten 2018

Oppgradering av skolestranda

Tas med da turveier utgår og vi har midler til å gjennomføre de to neste tiltakene innbyggerne prioriterte. Gjennomføres høsten 2018

Oppgradering av Glasstranda/Langestrand

Tas med da turveier utgår og vi har midler til å gjennomføre de to neste tiltakene innbyggerne prioriterte. Gjennomføres høsten 2018

Innbyggerne på Åskollen og Tangen stemte over hvilke friluftstiltak de ønsker å prioritere i bydelen. Avstemningen foregikk på nettet, og hele 1 120 innbyggere avga sin stemme.