Status på gjennomføring av friluftstiltak på Strømsø

De første tiltakene på Strømsø er klare til bruk; benker og bord på Jernbanekaia og Bikkjestykket.

Nå jobbes det med lekeplass, treningspark, gatekunst og hverdagsturer på Strømsø, samt flere oppgraderinger på Blektjern. 

Her er status på tiltakene som vil, eller har blitt gjennomført i Friluftsløftet 2018

 

TILTAK

STATUS

Benker og bord langs Jernbanekaia

Utført

Lys langs gangveien på Bikkjestykket

Gjennomføres høsten 2018

Oppgradering av lekeplassen utenfor Drammen museum

Gjennomføres høsten 2018

5 hverdagsturer i nærområdet med gjenkjennbare turskilt og merker

Gjennomføres sommeren 2018

Treningspark på Bikkjestykket

Gjennomføres høsten 2018

Lekeplass på Bikkjestykket

Gjennomføres høsten 2018

Buldrevegg på Bikkjestykket

Gjennomføres høsten 2018

Gatekunst med enhjørninger i undergangen ved Bjørnstejerne Bjørnsons gate

Gjennomføres høsten 2018

Benker og bord ved andedammen, Bikkjestykket

Utført

Friluftskunst på vegg

Gjennomføres høsten 2018

Trimløype på Blektjern

Gjennomføres høsten 2018

Natursti rundt Blektjern

Gjennomføres høsten 2018

Benker rundt Blektjern

Gjennomføres høsten 2018

Sanitæranlegg på Holmennokken

Gjennomføres i forbindelse med ny Holmenbru

Fast benk Bikkjestykket

Utført

Sitte/badetrinn på demningen på Blektjern

Gjennomføres høsten 2018

Lysløype i Strømsøåsen fra Hellashytta til Kølabånn

Forutsetter tilatelse fra grunneiger

Diagram Friluftsløftet Strømsø