Fiskekort og fiskesteder

Alle som fisker i ferskvann skal ha fiskekort. 

Kjøp fiskekort hos Inatur. Kvitteringen får du på SMS eller på e-post. Kvitteringen er da gyldig som fiskekort.