Bystyret bevilger hvert år tre millioner kroner til et område i Drammen. Innbyggerne bestemmer hva pengene skal brukes for å gi friluftslivet er løft.

Hver bydel - sine friluftslivskvaliteter!

Friluftsløftet skal bedre og videreutvikle friluftslivstilbudene i bydelene gjennom medvirkning og lokaldemokrati.

Slik fungerer friluftsløftet

Innbyggerne i de enkelte bydelen kommer med forslag og ideer til hva som kan bedre friluftslivstilbudet i sin bydel.

Kommunen går deretter gjennom alle mottatte forslag og ideer og ser hva som er gjennomførbart innen for prosjektes økonomiske rammer og eksisterende planer.

Videre blir alle aktuelle forslag sendt ut til innbyggerne for avstemming. Alle innbyggere over 16 år kan være med å stemme frem hvilke tiltak kommunen skal gjennomføre.

De forslagene med flest stemmer vil bli gjennomført, så langt de 3 millionene rekker.

Disse er løftet