Bystyret har bevilget tre millioner kroner årlig til Friluftsløftet. I 2017 og først ut var bydelen Åskollen og Tangen, som inkluderte områdene Knive og Røysjømarka. I 2018 er det Strømsø bydel som har fått prosjektet, og i 2019 er det Åssiden bydel som får prosjektet.

 Hver bydel - sine friluftslivskvaliteter!

Friluftsløftet skal bedre og videreutvikle friluftslivstilbudene i bydelene gjennom medvirkning og lokaldemokrati.

Friluftsløftet er et prosjekt hvor innbyggerne i de enkelte bydelen kommer med forslag og ideer til hva som kan bedre friluftslivstilbudet i sin bydel. Kommunen går deretter gjennom alle mottatte forslag og ideer og ser hva som er gjennomførbart innen for prosjektes økonomiske rammer og eksisterende planer. Videre blir alle aktuelle forslag sendt ut til innbyggerne for avstemming. Alle innbyggere over 16 år kan være med å stemme frem hvilke tiltak kommunen skal gjennomføre. De forslagene med flest stemmer vil bli gjennomført, så langt de 3 millionenen rekker.