TiltakOmrådeStatus
Lekeplass, dekkpark, zipline, klatrevegg og løpebane  Rundt Åskollen skole Forslagene tas med i «Nærmiljøprosjektet» som vil ta for seg Åskollen skole i 2019.
Friplass   Ulvekula/Tegleverkstomta Dette forslaget faller utenfor Friluftsløftet-prosjektet. Det har en totalkostnad over den økonomiske rammen og ikke defineres som friluftstiltak
Rydding av skog, rydding av strand, akebakke og skiløyper   Dette blir ivaretatt i årlig drift av park og naturområdene i Drammen kommune ved virksomheten Vei, natur, idrett.
Skøytebane/basketballbane  Åskollen idrettspark Området skal brukes som riggplass for oppgradering av Nordbyveien, vil derfor ikke være aktuelt å gjøre dette tiltaket i Friluftsløftet i 2017. Det legges opp til at banen skal oppgraderes til is/basket- bane etter endt byggearbeid.
Hytte på Knutestulen Knutestul  Dette faller utenfor Friluftsløftet-prosjektet da hytten er privateid. Tiltaket kan gjennomføres av eiere og det kan søkes om støtte/midler i fond osv. til gjennomføringen.
Smett Grams allè Dette forslaget tas med til Trygge skolevei prosjektet.
Sti/skoletråkk Knivåsen til Åskollen skole Dette hadde blitt et stort terrenginngrep som viser seg ikke å være gjennomførbart.
Tennisbane  Åskollen idrettspark Dette faller utenfor Friluftsløftet-prosjektet, men spilles videre til temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020
Sikteskive Nordbykollen  Da det ikke er 360 grader utsikt fra Norbykollen, vil en sikteskive ikke være hensiktsmessig her. Det vil bli ryddet i vegetasjonen slik at utsikten blir bedre.
Skiløyper  Røysjømarka  Om snøforholdene tillater det, vil det bli kjørt løyper der det er tilrettelagt for dette. 
Sanitæranlegg Langs kyststi Finnes i dag et anlegg på Sota fjordpark. Tiltaket er vurdert på andre steder, men da dette er kostbart og bygge og drifte og erfaringsmessig lite brukt, er kommunen restriktive på å bygge flere i første omgang.
Overgangsfelt på Svelvikveien   Svelvikveien Dette faller utenfor Friluftsløftet-prosjektet, spilles videre til Byplans arbeid med oppgradering av eksisterende Svelvikvei. Statens Vegvesen har fått alle innspillene om overganger på Svelvikveien.
Søppelkasser Hele området Søppelkasser er ikke aktuelt i marka. Vil bli vurdert fortløpende etter behov langs fjorden. 
Kyststi  Langs Drammensfjorden For omfattende tiltak i Friluftsløftet-prosjektet, men er et langsiktig arbeid som ivaretas i kommunens arealplaner.
Sti Åskollen gård – Glassverket Ikke aktuelt i Friluftsløftet-prosjektet, da det er utbyggingsplaner for Åskollen gård i nærmeste fremtid. Tiltaket vil bli spilt inn i denne prosessen.
Merking   Drammen kommune skilter og merker ruter fra sentrum og ut i marka og bydelene. Se vedlagt kart over merking som skal gjennomføres i området i 2017.