TiltakOmrådPris
Turvei*: Turveiforbindelse mellom Sota og Glassverket er definert som en del av Kyststien. Sota/Glassverket 350000,-
Turvei med lys*: Oppgradering av turvei inkludert belysning fra Knivåsen til Svelvikveien som binder Røysjømarka med Drammensfjorden. Stien er i dag stenete og ulent, så en opparbeidelse vil øke fremkommeligheten. Knivåsen-Svelvikveien 1700000,-
Turvei uten lys*: Oppgradering av turvei fra Knivåsen til Svelvikveien som binder Røysjømarka med Drammensfjorden. Stien er i dag stenete og ulent, så en opparbeidelse vil øke fremkommeligheten. Knivåsen-Svelvikveien 500000,-
Turvei /skiløype: Ny trase i forlengelse av eksisterende turvei syd mot Lollandkrysset. Nordbykollen 400000,-
Orienteringskart Nordbykollen: Kartlegging og produksjon av et nytt digitalt orienteringskart for Nordbykollen. Kartet kan være ferdig i 2018. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med O-gruppa i Sturla IF. Nordbykollen 75000,-
5 hverdagsturer i nærområde: Turene skiltes med egne gjenkjennbare turskilt og -merker. Hver tur blir 2-3 km. Ved å laste ned en applikasjon på mobilen, kan brukerne skanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med og få opp turene på digitalt kart. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med O-gruppa i Sturla IF eller DNT Drammen.   50000,-
 
Stolpejakt (orientering): Stolpejakten er et gratis tilbud som går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike området. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med O-gruppa i Sturla IF.
  50000,-
Gapahuk: En gapahuk er et byggverk av trematerialer, opprinnelig ment for nødtørftig overnatting. Det har kun tre vegger og tak, eventuelt to sidevegger og skråtak helt ned på baksiden.  Vardåsen 60000,-
Benk 1: En benk langs lysløypa på Norbykollen hvis det er ønske om en pause på turen. Nordbykollen  15000,-
Benk 2: En benk langs turstien på Knive hvis det er ønske om en pause på turen.  Kniveåsen  15000,-
Benk 3: En benk på toppen av Nordbykollen for å kunne sette seg ned og se utover. Kommune har hogget trær i område for å bedre utsikten. Nordbykollen (toppen) 15000,-
Benk 4: En benk ved Stranda hvis det er ønske om å sitte ned og nyte utsikten over fjorden.  Sota 15000,-
Rasteplass: Benk med bord på Bankplassen på Nordbykollen  Nordbykollen  10000,-
O-poster: Opplegget inkluderer opptrykk av 500 kart, 20 poster i skogen i 2017. Prosjekt digitalisering av turkart for området vil bli gjennomført og arbeidet er i oppstartsfasen. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med O-gruppa i Sturla IF.  Hele område 40000,-
Oppgradering Knivestranda: Diverse tiltak for å forbedre standarden på stranda. Mulighet for påfylling av sand, opparbeidelse av parkelementer og andre oppgraderinger.  Knivestranda  200000,-
Lysløype*:  Ny trase i forlengelse av eksisterende turvei syd mot Lollandkrysset med belysning.  Nordbykollen – Lollandkrysset 1500000,-
Hinderløype: En løype med installasjoner som stimulerer til lek og utfordrer balansen og fysiske ferdigheter.  Nordbykollen  400000,-
Hinderløype: En løype med installasjoner som stimulerer til lek og utfordrer balansen og fysiske ferdigheter.  Kniveåsen  400000,-
Trimløype: Turvei som er tilrettelagt for trimming i form av f.eks. turgåing, jogging eller løping. Nordbykollen  100000,-
Gapahuk: En gapahuk er et byggverk av trematerialer, opprinnelig ment for nødtørftig overnatting. Det har kun tre vegger og tak, eventuelt to sidevegger og skråtak helt ned på baksiden. Nordbykollen  60000,-
Natursti: En natursti er en sti med skilt eller plakater med informasjon om lokal natur. Nordbykollen 50000,-
Oppgradering av Sota: Diverse tiltak for å forbedre standarden på stranda. Rydding av stranda vil blir utført av parkavdelingen før sommerferien og kommer utenom tiltaket.  Sota  200000,-
Badebrygge: En mobil flytebrygge på Sota for tilrettelegging av bademuligheter på stranda.  Sota  100000,-
Baderampe (HC tilrettelegging): Egen spesialtilpasset HC-baderampe for universell utforming for økt tilgjengelighet for bading på stranda.  Sota  150000,-
Oppgradering Glasstranda: Diverse tiltak for å forbedre standarden på stranda. Rydding av stranda vil blir utført av parkavdelingen før sommerferien og kommer utenom tiltaket. Glassstranda 200000,-
Oppgradering Skolestranda: Diverse tiltak for å forbedre standarden på stranda. Rydding av stranda vil blir utført av parkavdelingen før sommerferien og kommer utenom tiltaket.  Skolestranda  200000,-
Tursti Knutestulen: Oppgradering av tursti fra parkeringsplassen på Røysjø til Knutestulen slik at turmålet er lettere tilgjengelig. Knutestulen 600000,-


*Området ligger ikke på Drammen kommunes grunn, og en grunnavtale med grunneier er ikke endelig avklart. Tiltaket legges derfor ut for avstemming med et lite forbehold.