Drammen kommune benytter opplysninger fra nasjonale registre for å kommunisere med våre innbyggere i forbindelse med Friluftsløftet 2017.

Innbyggere med fødselsnummer bosatt på postnummer 3036, 3037, 3038, 3039 og 3040 vil bli invitert til å delta i utvelgelsen av tiltak. Vi benytter opplysninger fra folkeregisteret for å velge ut de innbyggerne dette gjelder. Alle innbyggere plikter å melde flytting til folkeregisteret innen 8 dager etter at man har fått ny adresse. For å melde flytting eller sjekke hvilken adresse man er registrert med må innbygger logge på nettsidene til skatteetaten:

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/

Vi sender en epost til den epostadressen innbygger har oppgitt i kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Det er frivillig for innbyggere å registrere seg i registeret, men offentlige virksomheter er pålagt å benytte opplysningene fra registeret når vi kommuniserer digitalt. For å sjekke at man har oppgitt en epostadresse eller sjekke hvilken epostadresse man har registrert må innbygger logge på nettsidene til id-porten:

http://eid.difi.no/nb/er-jeg-registrert-med-riktig-mobilnummer-og-e-post