Status på gjennomføring av friluftstiltak på Tangen, Åskollen, Knive og Røysjømarka

Hinderløype ved Nordbykollen er ferdig!

 

Hinderløype ligger langs kunstgressbanen på Ulvekula og ved starten av lysløypa rundt Nordbykollen.

Hverdagsturene i nærområdet ligger på ut.no.

Her er status på tiltakene som vil, eller har blitt gjennomført i Friluftsløftet 2017:

TILTAKSTATUS

Oppgradering og forbedring av standarden på stranda på Sota

Utført

Trimløype på Nordbykollen

Gjennomføres våren 2019

Rasteplass: Benk med bord på Bankplassen på Nordbykollen

Utført

5 hverdagsturer i nærområdet med gjenkjennbare turskilt og merker

Utført

En mobil flytebrygge på Sota for tilrettelegging av bademuligheter på stranda

Utført

Gruset turvei langs fjorden fra Sota Fjordpark til Glassverket 

Utgår på grunn av reguleringsplanarbeid i området

Hinderløype ved Nordbykollen

Utført

En benk på toppen av Nordbykollen

Utført

Oppgradering og forbedring av standarden på Knivestranda

Avventer avklaring med grunneier

Gapahuk på Nordbykollen

Gjennomføres våren 2019

Natursti på Nordbykollen med skilt eller plakater med informasjon om lokal natur

Gjennomføres våren 2019

En benk langs lysløypa på Nordbykollen

Utført

Turvei/skiløype på Nordbykollen mot Lollandkrysset 

Skiløyper er kjørt, det vil ikke bli etablert turvei.

En benk ved stranda på Sota

Utført

En benk langs turstien på Knive

Gjennomføres våren 2019

Oppgradering av skolestranda

Tas med da turveier utgår og vi har midler til å gjennomføre de to neste tiltakene innbyggerne prioriterte. Gjennomføres våren 2019

Oppgradering av Glasstranda/Langestrand

Tas med da turveier utgår og vi har midler til å gjennomføre de to neste tiltakene innbyggerne prioriterte. Gjennomføres våren 2019

Innbyggerne på Åskollen og Tangen stemte over hvilke friluftstiltak de ønsker å prioritere i bydelen. Avstemningen foregikk på nettet, og hele 1 120 innbyggere avga sin stemme.