Hvilke friluftskvaliteter setter du pris på?

Status Friluftsløftet Strømsø

Diagram Friluftsløftet Strømsø

Avstemming er nå avsluttet 

Avstemmingen er nå avsluttet og her er resultatene

Grafisk fremstilling av avstemmingsresultatene

 

Her er innspillene som kom inn i friluftsløft på Strømsø

Hva skjer når?

Friluftsløftets framdrift 2018
BILDE: Fremdrift Friluftsløftet 2018

Hva er Friluftsløftet?

 • Nye tiltak som skal løfte friluftskvalitetene i nærmiljøet.
 • I 2018 er det bevilget tre millioner kroner til Strømsø bydel.
 • Et samarbeid mellom lokalbefolkningen og kommunen gjennom medvirkning og dialog.

Hva skal til for å løfte friluftslivet i ditt nærområde?

 • Mulighet for gåturer i fine omgivelser?
 • Møteplasser og samlingspunkter?
 • Tilgjengelighet til naturperler?
 • Tilgang til naturopplevelser i nærheten av der du bor?

Hvordan komme med innspill og ideer?

 • Kom med innspill her
 • Medvirkningsworkshop den 17. januar kl. 10–20 på Fellesverket i Globusgården, Ungdomshuset til Røde kors.
 • Tegne inn på kart som henger i Drammenshallen.
 • Sende e-post til

Hva skjer med forslagene?

 • Drammen kommune vil gå gjennom alle ideer og forslag. De forslagene som er realistiske å gjennomføre vil prises og legges ut for prioritering for innbyggerne.
 • Beboerne bestemmer! Alle beboerne over 16 år som er registrert i Altinn vil kunne stemme over hvilke forslag som skal gjennomføres
 • Drammen kommune gjennomfører de tiltakene som innbyggerne velger.
 • Innspill som ikke hører inn under Friluftsløftet vil bli sortert og spilt inn i sine aktuelle prosesser.

 

Kartutsnitt av Strømsø bydel
BILDE: Kartutsnitt av Strømsø bydel