Regler

Regler for gatekunst, graffiti og tagging i Drammen kommune

Det er nulltoleranse for tagging og ulovlig graffiti.

Kommunen ser positivt på at lovlig graffiti og gatekunst kan utøves dersom huseier gir samtykke.

Trenger ikke byggesøknad

Huseiere, eller eiendomsbesittere, både private og kommunale, kan tillate gatekunst og graffiti på sine vegger uten at byggesøknad blir krevd.

Slik gjør du

Det kan være klokt å inngå skriftlige avtaler, og i venstremenyen finner du noen råd, dersom du ønsker å lage graffiti eller gatekunst eller ønsker dette på din eiendom.