Råd til private huseiere

Hvis du blir kontaktet av noen som ønsker å utføre graffiti eller gatekunst på ditt bygg / vegg / innretning, er det du som avgjør om du vil tillate dette eller ikke.

Du bør i dialog med kunstneren danne deg et best mulig bilde av verket:

 • størrelse
 • varighet
 • tematisk innhold
 • materialvalg osv.

Omgivelser og reaksjoner

Du bør også vurdere det planlagte verkets plassering i øvrige fysiske omgivelser, og prøve å forestille deg eventuelle reaksjoner fra andre (naboer, forbipasserende, veitrafikkmyndigheter).

Søknad

Kunstneren bør komme til deg med en søknad, og dersom du tillater kunstverket, bør dere inngå en skriftlig avtale.

Avtalen bør si noe om følgende:

 • Hva skal oppføres (beskrivelse av planlagt verk, tematisk innhold med mer)
 • Hvor
 • Ønsket varighet på verket
 • Rettighetene til verket
 • Plassering av teknisk ansvar / sikkerhet ved oppføring og evt vedlikehold
 • Plassering av økonomisk ansvar ved evt vedlikehold, overmaling etc
 • Spesifisering av materialbruk