Råd til utøvere av graffiti

Etter at du har funnet stedet du ønsker å utføre graffiti eller gatekunst må du finne ut hvem som eier bygget, veggen eller innretningen. Snakk gjerne med huseieren og sikre deg et muntlig samtykke, men det kan være lurt å sende huseier en skriftlig søknad.

Søknad

Dersom du ønsker å bruke en kommunal vegg eller innretning, må du sende en søknad. Søknaden bør gi en god oversikt over det planlagte verket og konsekvenser, og bør innholde informasjon om følgende:

 • Hvor eller hvilket område?
 • Om kunstverket: Hvorfor? Størrelse? Beskrivelse av tema og estetikk, skisse hvis mulig
 • Om kunstneren eller utføreren
 • Oppføring av verket; i hvilken periode?
 • Ønsket varighet på verket
 • Om det har vært kontakt med naboene

Skriftlig avtale

Dersom du får tillatelse til utøvelse av graffiti eller gatekunst hos en kommunal huseier, vil eier inngå en skriftlig avtale med deg. Den vil innholde informasjon om følgende:

 • Hva skal oppføres (beskrivelse av planlagt verk, tematisk innhold med mer)
 • Hvor
 • Ønsket varighet på verket
 • Rettighetene til verket
 • Plassering av teknisk ansvar / sikkerhet ved oppføring og evt vedlikehold
 • Plassering av økonomisk ansvar ved evt vedlikehold, overmaling etc
 • Spesifisering av materialbruk

Det kan være klokt å inngå lignende avtale med private huseiere.