Finn rett kontaktperson blant dem som jobber med kultur i Drammen kommune.

Tone Ulltveit-Moe – kultursjef
Tlf: 32 04 61 90 mob: 918 41 560
E-post:

Ann Magritt Bekink - rådgiver
Mob: 971 71 515
E-post:
Arbeidsområde: Tilskuddsordninger, Tilskuddsportalen, kunstprosjekter, utsmykking, politisk saksbehandling, Kulturforum, web, informasjon og presse.

Ingunn Liabø Fauske - rådgiver
Tlf: 32 04 63 74 mob: 996 24 115
E-post:
Arbeidsområde: Tilskuddsordninger, strategi- og planarbeid, kulturpris

Tone Hauge Kollbær - spesialkonsulent
Tlf: 32 04 64 15
E-post:
Arbeidsområde: Tilskuddsordninger, økonomi, besøk og administrasjon.

Gunhild Høvik Hansen - rådgiver
Mob: 402 81 988
E-post:
Arbeidsområde: Tilskuddsordninger, politisk saksbehandling, kulturarv, kunstnerleilighet, poesipris

Wilfred Vuillaume – avdelingsleder fritid og interkultur
Tlf: 924 43 048
E-post:

Fredrik Eldøy – tilskudd barn og unge
Mob: 414 58 542
E-post:
Arbeidsområde: tilskuddsordninger for barn og unge

Sadi Emeci – G60
Mob: 916 90 145
E-post:
Arbeidsområde: aktiviteter og kurs for ungdom, leie av studio, leie av G60scene, Ungdommens kulturmønstring, Ungdommens stipendutstilling

Stine Brastad Blekkan - tilrettelagt fritid (støttekontakt)
Mob: 472 90 258
E-post:
Arbeidsområde: Støttekontakter, tilrettelagt fritidstilbud for grupper og enkeltpersoner

Håkon Slettner Windsland – Nøstedhallen
Mob: 917 57 255, 
E-post:

Kaja Tvedten Jorem – Interkultur
Mob: 404 76 648
E-post:
Arbeidsområde: formidler internasjonal kunst og kultur med fokus på å nå innvandrerbefolkningen i regionen. Interkultur er nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling.

Anne-Marte Kittilsen – koordinator barne- og ungdomsarbeid på Fjell
Tlf: 32 04 54 91
E-post: 
Arbeidsområde: Koordinator og miljøarbeider, Neon Aktivitetshus. Prosjektleder for blÅkkfestivalen på Fjell. Konsulent i Bydelstjenesten på Fjell. 

Thea Risvik Stokke – Bydelstjenesten på Fjell
Tlf: 32 04 54 95
E-post: 

Seksjonsleder - Fjell bydel og Drammen Frivilligsentral
Tlf: 32 80 17 17
Drammen og Danvik - Fjell Frivillighetssentral, kontaktperson NEON aktivitetshus, Fjell nærmiljøkontor, koordinering av kulturaktiviteter på Fjell og Fjell 2020

Tina Fagerhus Brodal – Danvik-Fjell frivilligsentral
Tlf: 32 80 17 17 mob: 938 25 601
E-post:   eller
Arbeidsområde: frivillig arbeid og ulike aktivitetstilbud.

Irene Sand Sørsdahl – Drammen frivilligsentral
Tlf: 32 26 70 50
E-post: eller
Arbeidsområde: frivillig arbeid og ulike aktivitetstilbud.

Fjell bydelshus
Tlf: 32 04 54 95

Maia Guldal - administrasjonskonsulent
Telefon: 32 04 56 80
E-post:
Kontaktperson; elevopptak, spørsmål om Kulturskolens tilbud, friplassordning ol.

Hanne Elven - administrasjonskonsulent/kulturkonsulent (Kulturoasen)
Telefon: 32 04 56 85 Mob: 905 11 815
E-post:
Kontaktperson; elevopptak, spørsmål om Kulturskolens tilbud, friplassordning, kulturoasen/den kulturelle spaserstokken

Kristin Johnsdatter Søraune – kulturkonsulent, kulturskolelærer teater/drama og prosjektleder tverrfaglig prosjekt
Mob: 922 07 264
E-post:
Kontaktperson: teater/drama, feriekurs, tverrfaglig prosjekt, eksterne oppdrag (ønsker du kulturskoleelever til å spille på et arrangement?)

Christin Hoff - kulturkonsulent (Den kulturelle skolesekken)
Telefon: 32 04 56 84 mob: 971 88 009
E-post:

Line Fredriksdatter - Assisterende kulturskoleleder
Telefon: 32 04 56 97 mob: 971 31 883
E-post:

Geir Morten Hansen - kulturskoleleder
Telefon: 32 04 56 82 mob: 467 83 000
E-post:
Kontaktperson: samarbeid med fritidskulturlivet

Monica Nyhus - biblioteksjef
Mob: 924 33 009
E-post:

Katrine Kirkeby Arnold – seksjonsleder Arrangement og formidling
E-post:

Geirr Karlsen - seksjonsleder Utvikling
E-post: