Idrettsparker

Se oversikt og mer informasjon om idrettsparkene her.


Trening og arrangementer på gressfotballbane foregår fra 18. mai til 15. oktober. For fotballbaner med kunstgress gjelder det fra snøen er borte til snøen igjen ligger.