Skøytebaner

Drammen kommune har en kunstisbane og to naturisbaner. Disse banene er bandystørrelse 100 x 60 m.

Oppvannning

  • Oppvanning Marienlyst kunstis skjer i uke 42 med forbehold om vær.
  • Oppvanning naturisbaner starter i midten av desember og alle banene skal være i drift i løpet av 14 dager, under forutsetning av at det er kaldt nok til vanne opp banene.