Glassverkethallen er privat og eies av Glassverket Idrettsforening. Hallen ligger sentralt på Åskollen i nærheten av Åskollen idrettspark og Åskollen skole. 

Glassverkethallen

E-post

Besøksadresse

Tverrliggeren 6
3038 Drammen