Idrettsanlegget ligger i tilknytning til Øren skole.

Våren 2016 startet bygging av ny idrettshall på Øren som skal åpnes i mai 2017. På grunn av byggingen er kunstgressbanen er i denne perioden "bare" en 7 fotballbane. Når hallen er ferdig bygd, vil kunstgressbanen få kunstisanlegg i tillegg til nytt kunstgress.

 

Nøkkelinformasjon

  • kunstgressbane
  • idrettshall 45 x 25 m (åpnes i mai 2017)
  • dansesal på ca 100 m2 (åpnes i mai 2017)
  • motorikkhall på ca 150 m2 (åpnes i mai 2017)

Kunstgressbanen brukes som hjemmearena av

Besøksadresse

Gamborgsvei 5
3022 Drammen