Idrettsanlegget ligger i tilknytning til Øren skole, og skolen bruker anlegget i skoetiden.

Ørenhallen åpnet mai 2017. Det er en idrettshall med håndballflate samt et motorikkrom og dansesal i underetasjen (2x100m2).

De to største leietagrene i hallen er 

 Link til booking av strøtimer i Ørenhallen finner du her.

Kunstgressbanen brukes som hjemmearena av

Kunstgressbanen åpnet våren 2018.

Om vinteren vil det være kunstis på banen (100x60m)

 

Nøkkelinformasjon

  • kunstgressbane
  • idrettshall 45 x 25 m 
  • dansesal på ca 100 m2 
  • motorikkhall på ca 150 m2 

Besøksadresse

Gamborgsvei 5
3022 Drammen