Kultur for eldre. Kulturoasen ønsker å gi glede og gode opplevelser i hverdagen til eldre i Drammen kommune, hovedmålgruppen er beboere på byens bo- og servicesentre.

Nøkkelinformasjon

Kulturoasen gir i løpet av et år gitt bortimot 155 opplevelser av bred karakter.

Har du tilbud til Kulturoasen?

Søknadsfrist for å sende inn bidrag er den 15. november hvert år. Utvelgelse skjer i løpet av januar påfølgende år.

Søknadsskjema for 2018/2019

Kontaktinformasjon

  • Kontaktperson: Hanne Elven
  • Postadresse: Drammen kommune/Kulturoasen, Postboks 7500, 3008 Drammen

Telefon

32 04 56 80/905 11 815

E-post

Besøksadresse

Drammen kulturskole, Grønland 60
3045 Drammen